Viser det ene resultatet

Hovedmål
Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken. 
Delmål
Lavt støttetak
Styretak (bak)
Sving (sveipetak og styretak)
Ilandstigning
Sikring av kajakk etter ilandstigning
Redningsteknikker
Skadeforebygging
Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
Sporløs ferdsel
Krav til deltakelse: Ingen
Varighet: 16 timer
Kurset er energi krevende og vi er på sjøen så og si hele tiden så det er viktig med mat , drikke og klær etter værforhold og byttetøy .

Oppsatt Kajakk-kurs 2017 : 13 Mai , 10 Juni , 8 Juli og 5 August.

Kajakk-kurs

Kajakkurs

kr 2.500,00