Hjertestarterkurs

Førstehjelpskurs som gir deg minimum av anbefalte førstehjelpskunnskaper, med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter.

Kursvarighet: 2,5-3 timer, inkludert pauser.

Kursets innhold

  • Varslingsrutiner
  • Vurdering av et skadested
  • Bruk av beskyttelse
  • Frie luftveier
  • Pasientundersøkelse
  • Stabilt sideleie
  • Hjerte-lungeredning voksen
  • Bruk av hjertestarter (AED)
  • Kvelning/blokkerte luftveier

Vi tilpasser kurset med krav og ønsker fra din bedrift