Behandle barn

Førstehjelpskurs som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn.

Kursvarighet: 3-4 timer, inkludert pauser.

Kursets innhold

 • Varslingsrutiner
 • Vurdering av et skadested
 • Bruk av beskyttelse
 • Frie luftveier
 • Pasientundersøkelse
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-lungeredning barn
 • Hjerte-lungeredning spedbarn
 • Kvelning/blokkerte luftveier
 • Stanse alvorlige blødninger
 • Behandle for sjokk
 • Nakke- og ryggskader
 • Brannskader
 • Forgiftninger

Kurset passer blant annet for

 • Småbarnsforeldre
 • Barnevakter
 • Lærere og andre ansatte ved barnehager med spedbarnsavdeling
 • Bedrifter med ansvar for barn og spedbarn

Vi tilpasser kurset etter krav og ønsker for din bedrift